+31 (0) 78 303 28 67 info@huskmedical.com
EN NL

Wij zorgen voor de excellente kwaliteit. U zorgt voor de excellente zorg.

Wij leveren een breed scala aan medische en diagnostische verbruiksartikelen, zowel onder onze eigen geregistreerde merken als van geselecteerde distributie-merken met toegevoegde waarde. Om de kwaliteit van dit brede assortiment te waarborgen en gebruikers ten allen tijde te voorzien van de meest hoogwaardige en veilige producten, hanteren wij een grondig en tegelijkertijd praktijkgericht kwaliteitsbeleid. Hierin combineren we de theoretische kant van QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) in de vorm van certificaat-validatie en verificatie met aangemelde instanties met de praktische kant van productie-inspecties, laboratorium-testen en periodieke audits. Hieronder vindt u een uitgebreidere toelichting op ons kwaliteitsbeleid.

Lees verder

De belangrijkste onderdelen van ons kwaliteitsbeleid

Om de juiste kwaliteit daadwerkelijk te kunnen waarborgen, werken wij volgens een aantal vaste stappen die hieronder op hoofdlijnen beschreven zijn.

 1. Gecertificeerde contractfabrikanten
  Alle medische en diagnostische verbruiksartikelen in ons assortiment worden geproduceerd door onze ISO-gecertificeerde contractfabrikanten. Hierbij gaat het om ISO 9001 en/of ISO 13485-certificering, maar in toenemende mate ook om ISO 14001 (duurzaamheid).
 2. Complete productdossiers
  Van ieder product wordt een volledig dossier bijgehouden, zodat alle kwaliteitscertificaten, testrapporten, verklaringen en (technische) productinformatie ten allen tijde volledig en up-to-date beschikbaar is. Hierbij vindt meteen de beoordeling plaats of het product voldoet aan alle geldende Europese normen en richtlijnen. Daarnaast stelt dit ons in staat om snel en volledig alle informatie aan te leveren bij onze relaties.
 3. Verificatie met onafhankelijke instanties
  Voor alle producten waarbij sprake is van betrokkenheid van onafhankelijke instanties (zoals Aangemelde Instanties of geaccrediteerde laboratoria) verifiëren wij de geldigheid en authenticiteit van door hen uitgegeven certificering of testresultaten. Daarnaast checken wij ook de authorisatie van Aangemelde Instanties zelf, om vast te kunnen stellen of zij geauthoriseerd zijn om voor de geldende productcategorie certificaten uit te geven. Zo voorkomen we dat bij de selectie van producten sprake kan zijn van frauduleuze of nietszeggende certificaten.
 4. Mogelijkheid tot sampling  
  Voordat een product door ons wordt opgenomen in ons assortiment hebben wij dit intern zelf al uitgebreid beoordeeld en getest, vaak in samenwerking met onafhankelijke testlaboratoria. Maar we bieden altijd ook de gelegenheid om zelf eerst samples te ontvangen van onze producten. Bij bepaalde producten geldt dat hier automatisch ook een toelichtende sessie met een van onze Productspecialisten aan verbonden is vanuit veiligheidsoogpunt.
 5. Onafhankelijke kwaliteitscontroles tijdens en na productie
  Periodiek vinden kwaliteitsinspecties plaats bij onze contractfabrikanten, zowel door de Aangemelde Instantie als onze eigen QA-consultants. Daarnaast werken wij samen met o.a. TUV Product Services en SGS voor het laten verrichten van zogeheten ‘pre-shipment inspections’, waarbij producties worden geïnspecteerd voorafgaand aan import. Hierbij wordt de praktische kwaliteit van het product nogmaals onafhankelijk beoordeeld, in aanvulling op de eigen in-process checks van de fabrikant zelf.
 6. Periodieke audits
  Los van lopende producties verrichten we periodiek ook kwaliteitscontroles en audits bij onze fabrikanten. Die worden afwisselend uitgevoerd door onafhankelijke instanties, of door onze eigen kwaliteitsafdeling. Hierbij worden ook belangrijke aspecten zoals duurzaamheid van de productie en Product Life Cycles meegenomen.

 

Als extra borging en validatie van ons kwaliteitsbeleid zijn wij EUDAMED- (Europa) en FAGG/AFMPS- (België) geregistreerd, en werken wij conform ISO 9001:2015. 

 

Passionately Protecting People