+31 (0) 78 303 28 67 info@huskmedical.com
EN NL

Wij zorgen voor de excellente kwaliteit. U zorgt voor de excellente zorg.

Wij leveren een breed scala aan medische producten, zowel op onze eigen merklabels als van geselecteerde A-merken met toegevoegde waarde. Om de kwaliteit van dit brede assortiment te waarborgen en gebruikers ten allen tijde te voorzien van de meest hoogwaardige en veiligste medische hulpmiddelen, voeren wij een grondig en tegelijkertijd praktijkgericht kwaliteitsbeleid. Hierin combineren we de theoretische kant van QA/QC in de vorm van certificaat-validatie en verificatie met aangemelde instanties met de praktische kant van productie-inspecties, producttesten en periodieke audits. Hieronder vindt u een uitgebreidere toelichting op ons kwaliteitsbeleid. 

De belangrijkste onderdelen van ons kwaliteitsbeleid

Om de juiste kwaliteit daadwerkelijk te kunnen waarborgen, werken wij volgens een aantal vaste stappen die hieronder op hoofdlijnen beschreven zijn. 
 

1. Complete productdossiers

Van ieder product wordt een volledig dossier bijgehouden, zodat alle kwaliteitscertificaten, testrapporten, verklaringen en (technische) productinformatie ten allen tijde volledig en up-to-date beschikbaar is. Hierbij vindt meteen de beoordeling plaats of het product voldoet aan alle geldende Europese normen en richtlijnen.

2. Verificatie met onafhankelijke instanties

Voor alle producten waarbij sprake is van betrokkenheid van onafhankelijke instanties (zoals Notified Bodies of laboratoria) verifiëren wij de geldigheid en authenticiteit van door hen uitgegeven certificering of testresultaten. Daarnaast checken wij ook de authorisatie van Notified Bodies zelf, om vast te kunnen stellen of zij geauthoriseerd zijn om voor de geldende productcategorie certificaten uit te geven. Zo voorkomen we dat bij de selectie van producten sprake kan zijn van frauduleuze of nietszeggende certificaten.

3. Gefaseerde sampling  

Voordat een product door ons wordt opgenomen in ons assortiment of als maatwerkoplossing aan een gebruiker wordt voorgesteld, vindt de eerste sampling plaats. Wij beoordelen en testen het product intern op draagcomfort, prestaties, en veiligheid. Daarna worden er indien gewenst ofwel samples door ons aan een onafhankelijke instantie overgedragen ter beoordeling, of samples worden aan de potentiële gebruiker ter beschikking gesteld. Die kan dan zelf besluiten om de samples onafhankelijk te laten testen en/of in de daadwerkelijke praktische werkomgeving te laten beoordelen door degenen die het product uiteindelijk gaan gebruiken.

4. Onafhankelijke kwaliteitscontroles tijdens en na productie

Periodiek vinden kwaliteitsinspecties plaats, zowel bij de contractfabrikanten waarmee wij voor ons eigen assortiment samenwerken als bij de geselecteerde A-merken. Daarnaast werken wij samen met TUV en SGS voor het laten verrichten van zogeheten ‘pre-shipment inspections’, waarbij producties worden geïnspecteerd voorafgaand aan import. Hierbij wordt de praktische kwaliteit van het product nogmaals beoordeeld. 

5. Onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling op locatie

Wij bieden de gebruikers van onze producten de mogelijkheid om onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling te laten verrichten, om zo nogmaals te verifiëren of het product inderdaad aan de geldende en geclaimde (Europese) normen voldoet.

6. Periodieke kwaliteitscontroles

Los van lopende producties verrichten wij periodiek ook kwaliteitscontroles en audits. Die worden afwisselend uitgevoerd door onafhankelijke instanties, of door onze eigen kwaliteitsafdeling. Hierbij worden ook belangrijke aspecten zoals duurzaamheid van de productie en Product Life Cycles meegenomen. 

Passionately Protecting People