+31 (0) 78 303 28 67 info@huskmedical.com
EN NL

Excellente dienstverlening die naadloos aansluit op uw wensen en eisen

In aanvulling op het leveren van onze producten ter uitvoering van onze rol als Medical Supply Chain Partner (MSCP) leveren wij bepaalde diensten. Hiermee bevorderen we correct en veilig gebruik van onze producten vanuit het oogpunt van patiënt- en gebruikersveiligheid. 

Training

Wij hebben diverse (oud)verpleegkundigen in ons team, en in hun rol als Product Specialist verzorgen zij de training van eindgebruikers. Deze trainingen zijn voor sommige (meer complexe) producten noodzakelijk voor veilig en correct gebruik. We hanteren hiervoor een eigen leidraad waarin we een brede keur aan mogelijkheden bieden, zoals training conform het train-the-trainer principe. Daarnaast maken we onderscheid in afdelingsbrede training voor producten die breed gebruikt worden, en gebruikerstraining voor producten die slechts door enkele specialisten in het huis gebruikt worden.

Test- en implementatie-begeleiding

Indien men eerst onze producten wil testen, spelen onze Product Specialisten ook hier een belangrijke rol. Wij begeleiden en coördineren het gehele traject samen met de interne verantwoordelijken. Ook hierbij speelt onze leidraad een belangrijke rol om zo tot gestandaardiseerde en bruikbare testdata te komen.
Na een succesvolle test kan implementatie plaatsvinden. Hiervoor bieden wij de mogelijkheid tot begeleiding bij de praktische stappen die hier voor nodig zijn, zoals de logistieke omzettingen.

Refresher Courses

Indien onze producten al enige tijd gebruikt worden en er een nieuwe lichting eindgebruikers is, of in zijn algemeenheid behoefte is aan een verdiepende sessie, bieden wij onze Refresher Courses aan. Hierbij presenteren we de producten inhoudelijk, zoals de mogelijkheden, verschillen en toepassingen. Hiermee wordt de praktische kennis op het juiste peil gebracht en gehouden.

Wilt u gebruik maken van onze diensten?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken!